Мүгедектерді жұмысқа орналастыру бойынша арнайы жұмыстар

Арнайы жұмыс орны мүгедектерді жұмысқа орналастыру

  1. Арнайы жұмыс орны мүгедектерді жұмысқа орналастыру және олардың жұмыспен қамтылуын оны құрған кезден бастап кемінде күнтізбелік он екі ай мерзімге сақтау үшін құрылады.
  2. Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орнын құруды жұмыс беруші халықты жұмыспен қамту орталығы мен жасасқан шарт негізінде жүзеге асырады.

Мүгеде күшін оның тұрмыс-тіршілігінің шектелу дәрежесін ескере отырып, оған қол жетімді болуы қамтамасыз етілген жағдайдағы жұмыс, ал жеті жасқа дейінгі балаларды бағып-күту мен айналысатын адамдар үшін икемді және толық емес жұмыс уақыты режиміндегі жұмыс лайықты деп есептеледi.